אראלה וערן Erela and Eran

Grade(s) children started at Rodeph Sholom School:שנתיים/Twos

Current grade(s) of children:גימל, י׳ב , קולאג׳

3rd Grade, 12th Grade, and College

About this family:משפחה ישראלית חיפשנו קשר ליהדות בקהילה תומכת ואוהדת/As an Israeli family We were looking for a connection to Judaism in a supportive and sympathetic communityFavorite Rodeph Sholom School moment:לראות את הילדים מבטאים בביטחון את דעתם וידע שרוכשים בפני הורים ומורים. הילדים בטוחים בעצמם ולא פוחדים לנסות ולטעות. הילדים שמחים לחזור לבית ספר אחרי החופש./ Seeing the children confidently express their opinions and knowledge to parents and teachers. The Our children are confident and not afraid to try and make mistakes. The children are always happy to return to school after they have been away.