fbpx

אראלה וערן

Started at Rodeph Sholom School in: שנתיים

Class year(s):  גימל, י׳ב , קולאג׳

About our family:  משפחה ישראלית חיפשנו קשר ליהדות בקהילה תומכת ואוהדת

Favorite Rodeph Sholom School moment:  לראות את הילדים מבטאים בביטחון את דעתם וידע שרוכשים בפני הורים ומורים. הילדים בטוחים בעצמם ולא פוחדים לנסות ולטעות. הילדים שמחים לחזור לבית ספר אחרי החופש.